Εταιρία    Προϊόντα    Πιστοποιήσεις    Ιχνηλασιμότητα    Επικοινωνία
greek  english
Πιστοποιήσεις Η επιχείρηση διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:BioHellas (Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων):
Πιστοποίηση για την Βιολογική Καλλιέργεια αλλά και για την Μεταποίηση
AgroCert: Προστατευόμενη  Ονομασίας Προέλευσης για την Θρούμπα της Θάσου

HACCP ISO 22000:
Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων
– Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
 
 
 
 © 2011 Βελουϊτίνος